Zavolajte nám +421 911 180 355

Znalectvo

Od roku 2006, kedy začala svoju činnosť, získala bohaté skúsenosti vo vypracovaní znaleckých posudkov v oblasti hospodárskej kriminality, ohodnocovania majetku podniku, pohľadávok, trnsformácie firiem, vypracovania znaleckých posudkov v oblasti elektrotechniky, znalectva v oblasti ohodnocovania budov a zariadenia, odhad hodnoty cestných vozidiel, stanovenie technického stavu cestných vozidiel.

V prípade potreby zabezpečujeme vypracovanie znaleckých posudkov externými znalcami aj v iných oblastiach ako napr. strojárstvo, autorské práva, kontroling, personalistika.

Spoločnosť aktívne spolupracuje so štátnymi orgánmi ako aj súkromnými spoločnosťami.

Viac >>

Účtovníctvo a dane

 Znalecká organizácia, s.r.o. zabezpečuje spracovanie ekonomickej agendy nasledovných oblastiach:

  • jednoduché účtovníctvo
  • podvojné účtovníctvo
  • personalistika
  • mzdové účtovníctvo
  • spracovanie daňových priznaní na všetky druhy daní
  • spracovanie podnikateľských zámerov
  • finančná analýza firiem
  • účtovanie zahraničnej organizačnej zložky


Viac >>