Zavolajte nám +421 911 180 355

Služby

Personálne obsadenie spoločnosti

V našej  spoločnosti pracujú znalci s bohatými skúsenosťami z praxe v oblasti daní, spracovania hospodárskej agendy, bankovníctva, riadenia výrobných a logistických procesov, riadenia ľudských zdrojov,...

Spoločnosť má uzavretý pracovný pomer so znalcami v nasledovných odboroch:

 • Dane a účtovníctvo
 • Personalistika
 • Kontroling
 • Financie
 • Elektrotechnika
 • Stavebníctvo - stanovenie hodnoty stavieb
 • Strojárstvo
 • Doprava cestná- Technický stav cestných vozidiel, Odhad hodnoty cestných vozidiel
 • Spracovanie účtovníctva pre podnikateľské subjekty
 • Poradenstvo v doprave cestnej, stavebníctve
 • Outsourcing

Stanovenie všeobecnej hodnoty podniku

Naša spoločnosť sa ďalej zaoberá aj:

 • Stanovením všeobecnej hodnoty podniku a jeho zložiek: stanovenie všeobecnej hodnoty pohľadávok, zásob, finančných účtov a cudzích zdrojov
 • Vypracovanie podnikateľských zámerov na účely poskytnutia úveru
 • Ohodnocovanie motorových vozidiel, určenie technického stavu vozidiel
 • Stanovenie všeobecnej hodnoty stavieb

Outsourcing

Naša spoločnosť spolupracuje s nadnárodnou spoločnostou pri príprave na spracovanie dokladov, ich elektronickú evidenciu a archiváciu k vráteniu DPH. Ročne spracujeme 18- 20 mil. dokladov.

Znalecká organizácia, s. r. o.

ev. číslo: 900220

Sídlo spoločnosti:

Javorová 753/2
947 01 Hurbanovo

Kancelária:

Komárňanská 175
947 01 Hurbanovo

info@znaleckaorganizacia.sk

IČO: 36610721
DIČ: 2022213435
IČ DPH: SK 2022213435

Bankové spojenie:

SK98 1100 0000 0026 2084 7463